شما در حال تماشای

آموزش رایگان پایتون ( Python )

پیاده سازی پروژه عملی و نکات تکمیلی Dictionary ها

توقف پخش

آموزش رایگان پایتون ( Python )
پیاده سازی پروژه عملی و نکات تکمیلی Dictionary ها

00:00