آموزش Git

  • قیمت۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
    رایگان

  • مدرسحامد فیض آبادی
  • زمان۹ ساعت

به اشتراک‌گذاری

گیت (Git) مشهورترین و پرکاربردترین سیستم کنترل نسخه یا ورژن کنترل، در جهان است. درست است که بدون گیت (می شود) برنامه نویسی کرد ولی می توان با اطمینان، مدعی شد که هیچ برنامه بزرگی در جهان بدون استفاده از یک ورژن کنترل، نوشته نشده است و همچنان می شود گفت که گیت، محبوب ترین و پر استفاده ترین ورژن کنترل حال حاضر جهان است. در ضمن یکی از مواردی که با آن میتوان فرق بین برنامه نویس های خوب و معمولی از یکد دیگر تشخیص توانایی استفاده آنها از گیت میباشد

  • create repository

  • staging

  • git commit

  • git config